Jak zakupić samochód podczas pandemii koronawirusa COVID-19?


Jak zakupić samochód podczas pandemii koronawirusa COVID-19?

Czy nabyć samochód w czasie pandemii koronawirusa? - Inter-trade.net.plRozwój epidemii koronawirusa COVID-19 to znaczące niebezpieczeństwo dla zdrowia, ale też dla światowej gospodarki. W takich momentach dużej niepewności podejmowanie ekonomicznych decyzji jest bardzo trudne. Jaki sposób finansowania samochodu jest obecnie najbezpieczniejszy i najlepszy dla portfela?

Przeczytaj również: Auto Arek

Działanie epidemii koronawirusa na gospodarkę

Kwarantanna bez wątpienia pomniejsza potencjał wzrostowy gospodarki, pomimo tego ekonomiści nie są zgodni co do możliwych następstw tej sytuacji. Polsce i innym państwom europejskim grozi spowolnienie gospodarcze lub nawet recesja (spowolnienie trwające dwa miesiące). Duży kryzys gospodarczy nie musi się rozpocząć, jeżeliżycie gospodarcze wznowi się szybko po zakończeniu okresu zagrożenia epidemicznego. W jaki sposób ma to wpływ na decyzję o zakupieniu samochodu?

Nowy pojazd na kredyt

Nowy samochód z salonu można zakupić na kredyt. Taka metoda finansowania pozwala prowadzić bezpieczny i komfortowy pojazd nawet przy braku zgromadzonych środków na koncie. Umowy kredytowe są bardzo elastyczne, dzięki czemu istnieje duża dowolność w ustalaniu wysokości składek oraz długości okresu ratalnego. Treści umów mogą być również renegocjowane, a kredyt można dodatkowo ubezpieczyć między innymi od utraty pracy, co stanowi zabezpieczenie w zaistniałej sytuacji.

Leasing nowego samochodu

Leasing nowego samochodu nie wiąże się z badaniem zdolności kredytowej, jak odbywa się to przy występowaniu o umowę kredytową na samochód. Leasingowanie samochodu jest rozwiązaniem korzystnym ekonomicznie, natomiast wobec trwającego długi czas spowolnienia gospodarczego należy rozpatrzyć możliwość pogorszenia się własnej sytuacji finansowej. Od przeważanej większości umów leasingowych leasingobiorca może odstąpić, jednakże nie będzie to łatwe i przynosi straty rozwiązującemu umowę.

Kupno samochodu używanego w gotówce

Alternatywą dla dwóch powyższych sposobów finansowania zakupu nowego samochodu z salonu jest kupno samochodu z drugiej ręki za zaoszczędzone pieniądze. Używane samochody są dostępne w niższych cenach, natomiast nie obowiązuje ich już gwarancja świadczona przez producenta. Nabywając pojazd z drugiej ręki za gotówkę należy wziąć pod uwagę duże koszty związane z utrzymaniem takiego samochodu, które nierzadko sprawiają, że bardziej opłacałoby się kupić nowy samochód. Plusem takiego rozwiązania jest jednak uniknięcie długoterminowych zobowiązań, co jest ważne w obliczu niepewności o przyszłość gospodarki.